Talent Education

Opbrengst van drie jaar Europese samenwerking

De Toolkit “Challenging Young Children” is het resultaat van samenwerking tussen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en educatieve experts in Leiden en Slovenië.  De Toolkit heeft een Engelse en Nederlandse versie en biedt allerlei materiaal om ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen (2 – 6 jaar) te herkennen en daar een passende omgeving en aanpak voor te organiseren. De toolkit omvat 7 aandachtsvelden:

  • observeren, signaleren en identificeren,
  • strategieën voor een passend aanbod,
  • creatieve denkvermogens,
  • signaleren en aanpak onderpresteren,
  • motivatie en zelfbeeld,
  • peuters met een ontwikkelingsvoorsprong,
  • intake en overdracht VSE-PO.

Bij elk aandachtsveld kun je doorlinken naar praktisch speel- en lesmateriaal: denksleutels voor peuters en kleuters, observatiespelletjes, signaleringslijsten enzovoort.  Ook kun je wat dieper duiken in wat bekend is over onderwijs en opvoeding van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong: wat is een holistische aanpak van talentontwikkeling?

Voor de toolkit is ook een brochure beschikbaar met een samenvatting van de inhoud. Hieronder kun je de brochure downloaden.

Talent Education