Voorbeelden VSE

Goede voorbeelden in de VSE

 • Kralen rijgen met een uitdaging

 • Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op de groep stellen je voor de uitdaging om activiteiten te zoeken die tegemoet komen aan hun leerbehoefte.

 • Jonge Ouder Academie

 • De Jonge Ouder Academie leert ouders spelen met hun kinderen

 • VVE-Check

 • Verticale samenwerking tussen VSE en PO

 • Slimme peuters

 • In het Leids Dagblad van 5 september 2016 stond dit artikel over Slimme peuters

 • Scholing JESRijnland en JGT

 • Herkennen van ontwikkelingsvoorsprong

 • Opleiding Ambassadeur/Coach Peuters met Ontwikkelingsvoorsprong

 • Hoe herken je talent in jonge kinderen? En wat bied je ze voor spel aan?

 • De Kinderhaven

 • Overdragen van kennis aan je collega's