Goede voorbeelden in de voorschoolse educatie

 • Portret Jolanda van Mulken

 • In gesprek over ontwikkelingsvoorsprong bij peuters

 • Waarom is vroege signalering belangrijk?

 • Carolina D’Andrea van Smallsteps Langhors heeft net de opleiding Expert Peuters met Ontwikkelingsvoorsprong afgerond. Zij beschreef onderstaande casus.

 • Hoe benader je begaafde kinderen?

 • Ken je dat kind, dat altijd vol enthousiasme mee doet in de groep, maar continue iedereen wijst op hoe het moet?

 • Kralen rijgen met een uitdaging

 • Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op de groep stellen je voor de uitdaging om activiteiten te zoeken die tegemoet komen aan hun leerbehoefte.

 • Jonge Ouder Academie

 • De Jonge Ouder Academie leert ouders spelen met hun kinderen

 • VVE-Check

 • Verticale samenwerking tussen VSE en PO

 • Slimme peuters

 • In het Leids Dagblad van 5 september 2016 stond dit artikel over Slimme peuters

 • Scholing JESRijnland en JGT

 • Herkennen van ontwikkelingsvoorsprong

 • Opleiding Ambassadeur/Coach Peuters met Ontwikkelingsvoorsprong

 • Hoe herken je talent in jonge kinderen? En wat bied je ze voor spel aan?

 • De Kinderhaven

 • Overdragen van kennis aan je collega's