Voortgezet onderwijs

Waar we op dit moment zoal aan werken:

1b. Management van Motivatie in het VO

Doel: Eerste pilots van leraren en leidinggevenden om Mennes’ theorie en instrumentarium in praktijk te brengen, laten goede resultaten zien die ertoe leiden dat we in De Leidse Aanpak onze kennis op dit gebied verder willen uitbreiden en versterken. Contactpersoon: Bianca Hokke, projectgroeplid van De Leidse Aanpak

1c Train de Trainer Motivatie

Doel: het realiseren van een pool van trainers afkomstig uit het onderwijs - die via en onder begeleiding van het Institute for studies in motivation and development of human potential ingezet kunnen worden om leraren in te wijden in het Model van Motivatie zoals dat door Mennes is ontwikkeld. Contactpersoon: Lineke van Tricht, projectleider.

2f. Metacognitieve vaardigheden als sleutel voor Studiesucces

Doel: Hoewel het onderzoek van Veenman van 2010 is, is het meten van metacognitieve vaardigheden en het bieden van training hierin geen gemeengoed in het voortgezet onderwijs. Op het Stedelijk Gymnasium en het Mare College ervaart men dat bestaande tests onvoldoende antwoord bieden bij een aantal onderpresterende leerlingen. We willen samen graag onderzoeken of dit project antwoorden biedt. Contactpersoon: Lineke van Tricht

2g. Werkgroep Praktische Differentiatie

De methode, ontwikkeld door Dr. Fred Janssen (ICLON) heeft als doel om lessen zo in te richten dat leerlingen meer maatwerk krijgen. Door omdraaiing van leselementen, krijgen leerlingen de mogelijkheid om zelf met een hele taak aan het werk te gaan dan wel eerst de instructie van de docent te volgen.

Doel: onderwijs beter op maat maken tijdens de lessen.

3c. VO-HO

De komende jaren onderzoeken we in twee pilot leerlabs met enthousiaste en slimme docenten hoe leerlingen/studenten op transitiemomenten meer eigenaar kunnen zijn van hun eigen ontwikkeling. Doel hiervan is dat leerlingen zelfbewuster kiezen voor een vervolgopleiding opdat we teleurstelling en uitval verminderen. Doel is ook te leerling vaardiger te maken in de benodigde kritische, samenwerkende, onderzoekende en digitale vaardigheden om zich in de 21e eeuw te kunnen handhaven. Kortom: onze gemeenschappelijke vraag is hoe wij daar onze leerlingen het beste in kunnen ondersteunen? Blijken de pilots succesvol, dan kunnen we deze manier van werken verder opschalen. Ook meedoen? Contactpersoon: Marleen Spierings: projectgroeplid van De Leidse Aanpak.

Doel: verbeteren van de overgang van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs (te beginnen HBO, WO) door de leerling eigenaar te laten zijn van zijn eigen informatie.

Pilot 1: Doorlopende leerlijn Onderzoeksvaardigheden HAVO-HBO Vaardigheden: eindproduct de Leidse Profielwerkstuk Markt en Prijs voor Talentvolle, out-of-the-box denkende, creatieve Havisten. Zie: http://www.leiden-education-alphalab.eu

Pilot 2: Doorlopende leerlijn Academische Vaardigheden / Debat: eindproduct het Museum Debat waarbij talentvolle sprekers van lagere scholen en middelbare scholen elkaar informeren over wederzijdse gefundeerde meningen. Hoe doe je dat? Het Leerlab brengt de doorlopende leerlijn debatteren in kaart voor verschillende leeftijden en talenten en biedt een podium voor de leerlingen. Zie: http://www.challenges-leiden.eu

_______________________________________________

Heb je ideeën? Wil je meer weten over een bepaald project? Laat het ons weten. Samen ontwikkelen we De Leidse Aanpak verder!

Wil je weten wat De Leidse Aanpak voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de projectleider.