Talent Education

Opbrengst van drie jaar Europese samenwerking

Talent Education

1. Design Thinking

Hoe organiseer je onderwijs dat kinderen en adolescenten uitdaagt het beste uit zichzelf naar boven te halen? Waarom zou je dan onderwijs niet omkeren en eindproducten van leren centraal zetten? Zodat leerlingen zich inleven in de behoeften van “afnemers” en met de meest creatieve oplossingen kunnen komen op de meest structurele manier. Waardoor ze permanent leren, zeker ook van fouten en mislukkingen, en verbeteren. Daarvoor zorgt de methode Design Thinking voor PO en VO. De Talent Education Toolkit Design Thinking is het resultaat van een 3-jarige samenwerking tussen leraren, educatieve experts en leerlingen in Leiden, Tsjechië en Slovenië.  De Toolkit heeft een Engelse en Nederlandse versie en biedt een uitgebreid stappenplan voor de methode gebaseerd op de 5 stappen van Design Thinking:

  • Empathize
  • Define
  • Ideate
  • Prototype
  • Test

En daarnaast biedt het leraren handleidingen voor het ontwerpen van DT projecten en het begeleiden van leerlingen daarin en verder concrete en door leerlingen geteste praktijkvoorbeelden voor de bovenbouw van het PO en zowel onder- als bovenbouw van het VO.

De methode is de meest geïntegreerde aanpak voor vakoverstijgend onderwijs en 21e eeuwse vaardigheden. Bovendien biedt deze een krachtig middel voor de bevordering van metacognitie. De toolkit is daarom een steun in de rug voor alle leraren die op zoek zijn naar passend leeraanbod om leerlingen van alle niveaus en met alle interesses te motiveren.

De Engelse versie is zeer geschikt voor gebruik in tweetalig onderwijs.

De brochure over de Toolkit Design Thinking vind je hier.

Talent Education

2. Praktische Differentiatie

Leerlingen die in dezelfde klas zitten zijn niet hetzelfde. Ze verschillen in niveau, voorkennis, interesses, doorzettingsvermogen, angst om te falen, et cetera. Het is daarom beter om leerlingen niet gelijk te behandelen en onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen. Maar hoe doe je dat?

De Talent Education Toolkit Practical Differentiation is het resultaat van samenwerking tussen leraren en wetenschappers in Leiden, Tsjechië en Slovenië onder leiding van Prof. Fred Janssen (ICLON – Universiteit Leiden). De Toolkit steunt leraren van alle vakken in het VO om differentiatie vorm te geven in de reguliere les. De Toolkit Practical Differentiation bevat een basistoolkit en een verdiepende toolkit die ieder drie stappen omvat. Met behulp van de basistoolkit kun je praktisch gedifferentieerde lessen maken door eenvoudig omdraaien en weglaten van bestaande lesonderdelen. De verdiepende toolkit maakt het mogelijk je gedifferentieerde onderwijsrepertoire uit te breiden naar een meer gepersonaliseerde aanpak.  De Toolkit presenteert niet alleen de stappen van de methode, maar ook talrijke lesvoorbeelden getest door leraren in de klas. Voor de toolkit is hieronder een brochure beschikbaar met een verkorte weergave van de methode.