Talent Education

Opbrengst van drie jaar Europese samenwerking

In het Erasmus+ programma Talent Education hebben we ons, samen met partners in Tsjechië en Slovenia bezig gehouden met onderstaande onderwerpen: 

1. Design Thinking

2. Metacognitieve vaardigheden

3. Praktische Differentiatie

Voor alle drie onderwerpen is een Teacher Toolkit ontwikkeld met achtergrond informatie, uitleg en uitgewerkte lessen.