Design Thinking

Ontwerpmethode voor 21e eeuwse vaardigheden

Hoe organiseer je onderwijs dat kinderen en adolescenten uitdaagt het beste uit zichzelf naar boven te halen? Waarom zou je dan onderwijs niet omkeren en eindproducten van leren centraal zetten? Zodat leerlingen zich inleven in de behoeften van “afnemers” en met de meest creatieve oplossingen kunnen komen op de meest structurele manier. Waardoor ze permanent leren, zeker ook van fouten en mislukkingen, en verbeteren. Daarvoor zorgt de methode Design Thinking voor PO en VO. De Talent Education Toolkit Design Thinking is het resultaat van een 3-jarige samenwerking tussen leraren, educatieve experts en leerlingen in Leiden, Tsjechië en Slovenië.  De Toolkit heeft een Engelse en Nederlandse versie en biedt een uitgebreid stappenplan voor de methode gebaseerd op de 5 stappen van Design Thinking:

  • Empathize
  • Define
  • Ideate
  • Prototype
  • Test

En daarnaast biedt het leraren handleidingen voor het ontwerpen van DT projecten en het begeleiden van leerlingen daarin en verder concrete en door leerlingen geteste praktijkvoorbeelden voor de bovenbouw van het PO en zowel onder- als bovenbouw van het VO.

De methode is de meest geïntegreerde aanpak voor vakoverstijgend onderwijs en 21e eeuwse vaardigheden. Bovendien biedt deze een krachtig middel voor de bevordering van metacognitie. De toolkit is daarom een steun in de rug voor alle leraren die op zoek zijn naar passend leeraanbod om leerlingen van alle niveaus en met alle interesses te motiveren.

De Engelse versie is zeer geschikt voor gebruik in tweetalig onderwijs.

De brochure over de Toolkit Design Thinking vind je hier.

Design Thinking