Toolkit Metacognitieve Vaardigheden

Je eigen leerproces leren sturen

Door je leerlingen metacognitieve vaardigheden aan te leren, werken ze zelfstandiger en beter. Leerlingen met goede metacognitieve vaardigheden staan zelf aan het roer van hun leerproces. Ze kunnen beter organiseren, sturen en controleren.

De Toolkit Metacognitieve Vaardigheden biedt je een stappenplan en praktijkvoorbeelden voor rekenen, taal en wereldoriëntatie. Hij is vooral bedoeld voor de bovenbouw van het primair onderwijs, maar het stappenplan kan ook goed ingezet worden in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hierin komen de volgende fasen aan de orde:

  • taakoriëntatie (wat moet ik doen?)
  • doelen stellen (wat moet ik bereiken?)
  • plannen (hoe bereik ik dat doel?)
  • systematisch werken (stap-voor-stap)
  • jezelf monitoren tijdens de uitvoering (maak ik geen fouten, begrijp ik alles?)
  • na afloop evalueren (klopt het antwoord?)
  • reflecteren (wat kan ik ervan leren?).

De Talent Education Toolkit Metacognitieve Vaardigheden is gebaseerd op de methode van dr. Marcel Veenman en is onder zijn leiding tot stand gekomen in intensieve samenwerking met leraren in het Erasmus+ project Talent Education.

Bekijk hieronder de brochure.

Toolkit Metacognitieve Vaardigheden

Download hieronder de toolkits voor metacognitieve vaardigheden: stappenplan rekenen en stappenplan tekststudie.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK