Praktische Differentiatie

Maatwerk in de klas

Leerlingen die in dezelfde klas zitten zijn niet hetzelfde. Ze verschillen in niveau, voorkennis, interesses, doorzettingsvermogen, angst om te falen, et cetera. Het is daarom beter om leerlingen niet gelijk te behandelen en onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen. Maar hoe doe je dat?

De Talent Education Toolkit Practical Differentiation is het resultaat van samenwerking tussen leraren en wetenschappers in Leiden, Tsjechië en Slovenië onder leiding van Prof. Fred Janssen (ICLON – Universiteit Leiden). De Toolkit steunt leraren van alle vakken in het VO om differentiatie vorm te geven in de reguliere les. De Toolkit Practical Differentiation bevat een basistoolkit en een verdiepende toolkit die ieder drie stappen omvat. Met behulp van de basistoolkit kun je praktisch gedifferentieerde lessen maken door eenvoudig omdraaien en weglaten van bestaande lesonderdelen. De verdiepende toolkit maakt het mogelijk je gedifferentieerde onderwijsrepertoire uit te breiden naar een meer gepersonaliseerde aanpak.  De Toolkit presenteert niet alleen de stappen van de methode, maar ook talrijke lesvoorbeelden getest door leraren in de klas. Voor de toolkit is hieronder een brochure beschikbaar met een verkorte weergave van de methode.

Praktische Differentiatie