Yfke is coördinator van het tutoraat op het Bonaventuracollege